Van toen tot nu in een notendop

Het door de gemeente tot Groene Long bestemde deel van de wijk Brunnepe is van historische betekenis en omvat meerdere afzonderlijke groene arealen. Het betreft de Brunneper Bongerd nabij de Greenterweg, de tuin van Aalderink, een boomgaard die behoorde bij de woning Beltweg 7 en een terrein aan de Steenovensdijk, waar jaren lang volkstuinen lagen. Het totale gebied ligt aan, en zelfs deels op, de oorspronkelijke locatie van de zogeheten Brunnepe Haven. Dit was een oude zijarm van de IJssel, al bekend in de 16e eeuw.

Door verstedelijking en onduidelijkheid van het bestemmingsplan is dit laatste stukje groen van de wijk op de achtergrond gekomen. De traditionele Bongerd is op dit moment deels verwilderd en afgesloten voor de bewoners en is haar karakteristieke kenmerken aan het verliezen. Met de komst van het Brunneper Voedselpark is de eerste stap gezet om dit cultureel erfgoed in eren te herstellen en mens en natuur met elkaar te verbinden.

Het karakter van Brunnepe veranderde totaal met de komst van de Berkfabriek en de bouw van grote aantallen arbeiderswoningen vanaf pakweg 1910. Ook in het gebied van de Groene Long was woningbouw voorzien, welke plannen pas onder druk van bewoners in 2014 definitief van tafel gingen.

Het in eer herstellen van een oude bongerd met oude fruitboom rassen sluit mooi aan bij het huidige project van Voedselpark de groene Brunneper en ziet aansluiting met herstelling van de bongerd gelegen aan greenterweg waar de bijentuin gevestigd is.